Är försök att innehålla coronavirus eller bromsa dess spridning vilket ger det större potential att muteras?


Svar 1:

Nej. Tvärtom. Se, ett virus är inte en organism i sig. Det är bara en stor molekyl. Så så länge det inte är inuti cellen hos en värd kan den inte multiplicera och därför kan den inte muteras, antingen eller ens om ett enda virus på en yta någonstans skulle muteras genom yttre omständigheter (som solljus eller något liknande ändrar molekylen något utan att skada den så mycket att den inte kan fungera), den skulle behöva infektera en värd igen efteråt för att den specifika mutationen ska multiplicera och spridas.

Så potentialen för mutation är större när spridningen är snabbare och viruset konfronteras med många nya värdar och situationer. Att innehålla eller bromsa virusets spridning minimerar också risken för mutationer, inte tvärtom.


Svar 2:

Nej.

Benägenheten för viruset att muteras är direkt proportionell mot antalet virus. Ju fler virus, desto mer sannolikt att en av biljonerna av dem kommer att muteras. I en sådan befolkning är det ren chans.

Så ju mer du bromsar det, desto färre virus finns, och desto färre mutationer kommer att inträffa. (Och färre människor kommer att dö).