Levereras fortfarande onlinebeställningar i områden där coronavirusutbrottet är stort?


Svar 1:

Ja och nej.

Det beror på ordningen och vilket land. Kina har bara stoppat allt fabriksarbete och post, såvida det inte är av kritisk karaktär som sådana läkemedel och livsmedel. I Italien tror jag att alla utom de mest kritiska leveranserna (livsmedelsmedicin etc.) har stoppats i den norra delen av landet. Japan har minskat leveransgraden men har inte stoppat den. I Amerika är det ganska mycket affärer som vanligt förväntar sig för de i karantän. Sydkorea har varit tvungen att vidta liknande försiktighetsåtgärder som Kina.