Kommer kineserna att hållas ansvariga för utbrottet av coronavirus om inte varför?


Svar 1:

Här är min åsikt. Ta det eller lämna det. Ditt val. Den enda som hålls ansvarig är den som köpte svarta marknadsvin så att de kunde öka sin vinst. Den personen är orsaken till mer än tusen dödsfall världen över. Kommer dödsstraffet att bli deras straff. Tveksam. Jag antar att vi skulle kunna inkludera de som ansvarar för att upprätthålla reglerna för livsmedelshantering och försäljning av förbrukningsvaror. Men i verkligheten är det omöjligt att fullständigt verkställa. Var lämnar det oss? Endast med så många liv som tappats ut, för bara några yen.


Svar 2:

Du bör omformulera det som ett problem orsakat av den kinesiska regeringen. Det är de auktoritära lokala myndigheterna i Wuhan City som hade täckt utbrottet i mer än en månad tills centralregeringen i Peking tvingades av allmän oenighet att gå in och ingripa i krisen, eftersom antalet infektioner exponentiellt ökade och spillde över till andra kinesiska provinser efter mitten av januari.

Det vanliga folket är mest oskyldiga offer för denna täckning av den auktoritära regeringen som borde ha infört lockdown och självkarantän i Hubei-provinsen (där Wuhan är beläget) tidigare i december.

Därför bör Kina, särskilt de före detta Wuhan City-myndigheterna, hållas ansvariga för den initiala passiviteten mot utbrottet, inte deras medborgare i allmänhet.