Finns det några indikationer på att Covid-19 coronavirus anpassar sig till varmare temperaturer? Om så är fallet, vad har konsekvenserna?


Svar 1:

Virus som orsakar influensa eller förkylning tenderar att avta under varmare månader eftersom dessa typer av virus har säsongsbetonade, men det är osäkert att CoV-19 kommer att bete sig på samma sätt. De som för närvarande studerar sjukdomen säger att deras forskning är för tidigt att förutsäga hur viruset kommer att reagera på förändrat väder.

Harvard-epidemiolog Marc Lipsitch tror inte att väderförändringar kommer att göra en stor andel i hur viruset sprider sig. Om CoV-19 är något som ett typiskt influensavirus, kan det förvärras på södra halvklotet när säsongerna förändras.

Många experter säger att CoV-19 troligen kommer att bli endemisk, gå med i de andra befintliga fyra koronavirus som orsakar mild förkylning eller blir en säsongsmässig hälsorisk som influensan.