Finns det fall där någon testats positivt med coronavirus COVID-19 under flera dagar men aldrig visat några symtom alls?


Svar 1:

Ja, i nästan alla fall har COVID-19 en latens på några dagar till några veckor, det vill säga att någon infekterad visar inga tecken förrän senare. Det verkar också finnas några som kallas ”superbärare” som inte visar några tecken alls men är smittade. Det är på grund av denna asymmetriska egenskap, viruset sprider sig innan full upptäckt och svar inträffar.

Problemet är inte med det du anger i din fråga. DET ÄR ett problem när INga tester görs förrän symtomen uppstår, då har det antagligen börjat spridas.

Denna egenskap verkar vara orsaken till stora utbrott i många länder. Iran, Sydkorea och Kina kan citeras för förseningar som svar. I Kinas fall var förseningen längre eftersom den var tvungen att kämpa med att ta reda på vad som hände innan den kunde agera, och som andra i början blev den överväldigad tills resurser hälldes in för att svara.