Kan en person få koronaviruset från kontakt med produkter tillverkade i Wuhan?


Svar 1:

Nej. Virus behöver överföras från en levande varelse till en annan levande varelse. Även om det finns något infektiöst material på produkten, när den når sin destination, är det knappast levande, och därför är det inte längre smittsamt.

Om du är för försiktig kommer en snabb utrotning att hjälpa dig att lindra din rädsla. Det skulle inte göra någon skada, eller hur?


Svar 2:

Nästan säkert inte. Virus dör i allmänhet mycket snabbt när de faller på hårda ytor, särskilt när de torkar ut. Naturligtvis kan detta vara ett undantag, men det är extremt osannolikt.

Detta virus verkar spridas genom smitta - från person till person när de kommer nära varandra eller använder samma rum inom en kort tidsperiod. Därför är det enda som sätter dig i fara andra människor.