Kan coronavirus vara bra för mänskligheten?


Svar 1:

Det är ett geni, galna forskare ... att Rädda social trygghet från insolvens.

Först designa ett "bug" som selektivt "raderar" människor ... direkt efter att de är färdiga att betala till systemet. Här, 80 och uppåt "betalar" priset vid ... säger 15%, 70-tal, 9%, 60-tal, 3,5% och långt därifrån ... åh ... vi vill inte att unga ska dö (.2% ... ett symboltecken).

Nästa, "exportera" det ... till någon "våtmarknad" i Kina ... och låt oss skylla på fladdermöss ... ska vi? Sedan luta vi oss tillbaka och vänta tills några äldre pensionärer på några kryssningar får det ... och tar hem baconet ... till sina vänner som sitter fast i ett hem.

Slutligen måste det naturligtvis ha en lång "latens" -period ... annars kunde det inte spridas snabbt enuf. De galna forskarna visste för mycket ... de mest virulanta formerna av HIV dog av ... så fort packarna bromsade sin promiskuitet just så, capiche?

Naturligtvis tog allt detta en amerikansk administration helt i förnekelse och chock FULL OF RUSH LIMBAUGH HUBRIS, eller hur?

Jag vilar mitt fall.

Under tiden kommer upp till en miljon pensionärer i socialförsäkring ... att börja släppa som flugor - och snart.