Kan koronavirus överföras via sex?


Svar 1:

Nej!

COVID-19

kan

spridas under sex - men då kan också tuberkulos, lunginflammation, ebola, förkylning och idrottsman fot. Vi hänvisar inte till alla som STD: er!

Termen STD är reserverad för sjukdomar som kommuniceras

primärt

genom sexuell kontakt.

a^a

När du fångar COVID-19 från en sexpartner, är den avgörande faktorn att du var i närheten, andades över varandra och överförde bakterier från munnen → händer → livlösa föremål → till händer → till munnar. Det faktum att du hade sex ökar risken - men en kondom kommer inte att rädda dig!

a^a

Du

kan

få könssjukdomar på icke-intima sätt (t.ex. AIDS från en blodtransfusion, gonorré från en delad könsleksak eller syfilis från din mamma under graviditeten) - men de flesta fall kommer att överföras sexuellt. Om du har gonorré - kommer din läkare att anta en sexuell kontext om det inte finns starka bevis på motsatsen. Men om du har idrottsman foten - ingen kommer att anta att du fick det medan du gör otäck.