Kan coronavirus utvecklas före symtom?


Svar 1:

När en person smittas av ett virus börjar kroppen svara men visar inte symtom eftersom det tar tid innan tillräckligt med virus finns och att de påverkar de områden som visar symtomen i samband med den sjukdomen.

Den infekterade personen har emellertid tillräckligt med virus i slem i luftvägarna så att när de nyser, hosta, spottar etc. kan tillräckligt med virus överföras för att infektera en annan person.


Svar 2:

Ja

Många patienter som nyligen har sett i Kina, särskilt barn som har lunginflammation, men har inga symtom, ingen feber eller hosta, vilket innebär att det inte är lätt att känna igen dessa fall av ny coronavirusinfektion, vilket gör kontrollen av detta utbrott svårare.

En tio år gammal pojke i Kina har cornovirus utan några symtom.


Svar 3:

Om du kommer i kontakt med en infekterad person / djur / plats / objekt så finns det chanser att u får infektionen. När du har infekterats, kommer symptomen automatiskt att dyka upp och om de inte behandlas korrekt kan det förvärras. Du kan hänvisa till min video för att veta mer abt-virus, inträdesrot, symtom, förkalkningar.


Svar 4:

Det rapporteras att en person kan bära det innan symtom uppträder. I virologi finns det en period som kallas förmörkelse som är perioden medan viruset sätter sig i den eller de infekterade cellerna och startar den virala maskinen som kommer att producera nya virus. Läkare har ännu inte en fast uppfattning om hur lång tid det kan vara för detta virus.