Kan människor smittas med coronavirus mer än en gång, eller utvecklar de immunitet?


Svar 1:

Möjligheten för återinfektion misstänks vara möjlig, men obekräftad och anses osannolik för samma stam av SARS-CoV-2. Återfall, inte nödvändigtvis återinfektion, tros vara fallet. Andningsvirus, som SARS och MERS, till exempel, har kortvarig immunitet vid återhämtning, och antikroppar från återhämtade COVID-19-patienter har detekterats och i vissa fall skördats. Det finns också minst två stammar av viruset (L- och S-stammar) som vi vet om, så att en patient kan återhämta sig från en stam och drabbas av en annan stam, så att deras återupplevelse verkar som en återinfektion. Det finns också en stor möjlighet att tester är felaktiga / inkonsekventa, och det finns gott om bevis på detta, vilket kan göra att tester ger falska negativa och falska positiva effekter, som förintar någon känsla av experimentell kontroll. Som sagt är antikroppar inte alltid nödvändiga för immunitet (t.ex. vesikulärt stomatitvirus). Det vi vet just nu är att vi inte vet mycket just nu.