Kan psykos göra koronavirus till ett starkare virus?


Svar 1:

Din fråga är meningsfull.

Psykos och koronavirus har ingenting gemensamt. Vem som helst kan fånga koronaviruset, men få människor kommer någonsin att ha en psykotisk episod under sina livstider.

Psykos åstadkommes av en mycket allvarlig psykisk sjukdom som schizofreni eller bipolär störning. Det betyder att personen har tappat kontakten med verkligheten.

Koronaviruset (Covid-19) är en potentiellt dödlig virusinfektion som överförs genom droppinfektion.

De har ingenting gemensamt alls.