Kan coronavirus COVID-19 överföras från människor till husdjur?


Svar 1:

Enligt Världshälsoorganisationen finns det inga bevis för att husdjur, som katter och hundar, kan smittas med SARS-CoV-2.

I Hong Kong togs en hund i karantän efter "svagt positivt" testresultat för SARS-CoV-2. Hunden hade inga symtom och det är inte känt om den faktiskt är infekterad med viruset eller om den plockade upp viruset från en förorenad yta. Bara för att det virala RNA är närvarande betyder inte att det finns en aktiv infektion.

Detektion av låg nivå av COVID-19-virus hos hund