Kan antalet personer i USA smittade med coronavirus vara mycket högre än vad som rapporterats?


Svar 1:

Absolut kan det vara. De har bara kört Wuhan Corona-virustest på patienter som har haft

känd

exponering för det. Det är helt möjligt att viruset har funnits här i evigheter. Det är möjligt att alla som blev mycket sjuka i år med influensaliknande symtom, men testat negativt för influensa, hade detta virus istället.

Corona-virus är faktiskt en ganska stor familj av virus. Wuhan-viruset har muterat och börjat bete sig på ett tidigare okänt sätt. Det kan till och med ha gjort det någon annanstans än Kina, och utbrottet där är resultatet av att befolkningen har lägre resistens eller sämre medicinsk vård.