Kan vi kalla coronavirus som gårdagens nyheter nu?


Svar 1:

Det skulle vara ett enormt misstag att underskatta effekterna av viruset ... vi måste vara medvetna och vidta alla försiktighetsåtgärder tills det verkligen inte längre är ett hot. Med det sagt att det också skulle vara ett lika stort misstag att blåsa ut det ur proportioner och skapa onödigt panik. Det kommer att passera och vi kommer att överleva det men den potentiella skadan kan minimeras genom medvetenhet och förebyggande. Det blev så hypat upp och politiserat av media till en början ... det för tillfället verkar antiklimaktiskt men att falla i en falsk känsla av säkerhet är inte klokt ...