Kan du få coronavirus från eBay-produkter från Kina?


Svar 1:

Hej där!

Först och främst är de viktigaste rapporterade överföringsvägarna andningsdroppar och kontaktöverföring, och överföringen av aerosoler och avföring är fortfarande att bestämma;

För det andra har det hittills inte rapporterats några fall av infektion med det nya koronaviruset på grund av mottagande av bud- eller paketinnehåll;

För det tredje behandlar för närvarande expressleveransföretag även fordon och expressleveranser i enlighet med de angivna kraven för epidemisk förebyggande under insamlings- och transportprocessen (utan att skada ytteremballagen);

För det fjärde, när du får kurir, kan du överväga att låta kuriren sätta kuriren vid dörren och försöka undvika kontakt med kuriren. På samma gång, innan du tar kuriren vid dörren, försök att ta med en mask och engångshandskar. När du har hanterat paketet (utanför förpackningen, såväl som den inre förpackningen för produkten), ta bort handskar i tid, tvätta händerna och sedan vidrör din näsa, mun eller ögon.

För det femte ska den yttre förpackningen för expressleveransen och förpackningen för interna produkter bortskaffas korrekt enligt klassificeringen av hushållsavfall.

Kort sagt, oroa dig inte för mycket, vidta alla typer av skyddsåtgärder och omfamna ett bättre liv!