Kan du få den senaste formen av coronavirus mer än en gång?


Svar 1:

COVID-19-viruset har samma virologiska och immunologiska egenskaper som andra "normala" luftvägsvirus.

Enligt virologi och immunologi kommer fler och mer kompetenta antikroppar att bildas efter en viral infektion än efter en vaccination. Skyddet blir bättre och mer långvarigt, ofta livslångt.

Enligt studiematerialet för foliehattar är det möjligt att bli infekterade igen. De har till och med hört talas om liknande fall som är de starkaste bevisen enligt deras kriterier.

De ifrågasätter inte heller att den första diagnosen möjligen var falsk och att "återinfektionen" verkligen är den första.


Svar 2:

Juryn är ute! Det har förmodligen rapporterats några fall men vi vet inte om det beror på fel eller felaktiga diagnoser eller återfall.

Teoretiskt sett inte om viruset inte muteras först som influensa gör. Men om det är oförändrat bör du ha antikroppar bildade under den första infektionen som känner igen virala proteiner och spikar och neutraliserar det när de utsätts för andra gången!


Svar 3:

I Kina finns det några få fall som patienter som botades och efter några dagar diagnostiserades som patienter igen.

Lokalprofessor kommenterade att chanserna borde vara ovetenskapliga. Fallen bör förmodligen vara ett fel i undersökningen. Patienterna under behandling var på väg att återhämta sig och när testet genomfördes var viruset i deras kroppar för lågt för att detekteras. Som ett resultat av att symptomen dök upp igen efter en viss tidsperiod när de släpptes.