Kan du sprida coronavirus innan symtomen visas? Hur smittsamt är coronavirus?


Svar 1:

Ja. I vissa sjukdomar kan du tappa virus innan stora symtom och tecken dyker upp. Jag tror att juryen fortfarande är ute på detta virus och hur smittsamt det är. Ja 100 000 fall, men hur många har blivit utsatta? Vi vet inte. Vi kanske inte vet på flera månader eller år! **

den två veckors karantän som amerikanerna just återvänder från Kina är en försiktighetsåtgärd.

** Det tog till exempel dem ett år eller två att upptäcka att HIV-virus inte kunde spridas genom saliv, på livlösa föremål och genom insektvektorer som myggor och flugor etc.