Kan du testa negativt för coronavirus och fortfarande sprida viruset?


Svar 1:

Det är Elizabeth Blocher igen.

Q

. Kan du testa negativt för coronavirus och fortfarande sprida viruset?

EN

. Dr Li Wenliang, som ursprungligen ljöd larmet

handla om

Covid-19, kontrakterad

sjukdomen på sjukhuset där han arbetade. Han testade negativt flera gånger innan han testade positiv. [1]

De initiala virala testen som användes för SARS-COV-2 var inte tillräckligt effektiva. Ett mer känsligt test används för närvarande men det är inte tillräckligt snabbt för att fånga alla potentiellt infekterade patienter, särskilt asymptomatiska bärare. [2]

Så,

ja

och

ja

.

●●●●●●●●●●●●●●●●●

[1]

Den kinesiska läkaren som försökte varna för coronavirus

[2]

Coronavirus sjukdom 2019 (COVID-19)