Kan man ha haft coronavirus och inte vet det?


Svar 1:

Vi kan inte veta förrän ett immunoglobulintest har utvecklats för antikroppar som produceras hos människor som slår denna infektion. Först då kan vi identifiera personer med immunsvaret som visar att de slår av detta eller ett mycket liknande virus. Detta i sin tur möjliggör en mycket bättre uppskattning av hur allvarligt detta utbrott är.

Det blir tydligt att viruset har en lång inkubationsperiod under vilken offret är infektiöst, men ännu inte känner sig illa. I den meningen gäller frågan för varje offer i några dagar upp till två veckor.


Svar 2:

På denna fråga är detta en vanlig omständighet med varje virusinfektion, det som kallas inkubationsperioden. Det är perioden b / n efter att ha kontaktat viruset och gjort inträde i kroppen, tills patienten upplever symtom och andra tecken på sjukdom, en tid där viruset tar tag i värden, inbäddar sig själv och aktiverar den snabba replikationsprocessen. Det här är inte annorlunda med virusfamiljen coronavirus. Sedan finns det ytterligare frågan om när man känner igen symptomen och inser att man är ”sjuk”. Så definitivt kan man ha viruset utan att veta.

Att vara mer aktuellt med den nuvarande COVID-19-stammen av coronavirus som visar hög infektivitet och orsakar allvarliga andningsproblem i 20% av fallen, detta virus och sjukdomen som det orsakade har nu visat sig också ha infektionsförmåga före början av någon symptom. Detta är en ovanlig egenskap vid virala infektionssjukdomar och gör detta virus särskilt till en utmaning att innehålla för folkhälsaexperter såväl som för patienterna.