Kan koronaviruset bli en pandemi? Om så är fallet, vad skulle hända och kan det finnas ett världsomfattande reseförbud?


Svar 1:

Coronavirus - Wikipedia

Tyvärr, du är alldeles för sent. Coronaviruses har pandemi under extremt lång tid.

Om du har drabbats av en "förkylning" har du drabbats av en attack av en version av Coronavirus. Det är omöjligt att skapa ett vaccin mot förkylningen orsakad av Coronaviruses på grund av karonavirussens natur. Det finns nästan oändliga olika versioner av Coronavirus, och det ändras snabbt.

Det var först 1960 som mänsklig utrustning tillräckligt bra för att upptäcka den, men troligen har den funnits längre än mänskligheten.

Det är troligt att hundratusentals människor har utsatts för Coronoaviruses som SARS, MERS, men bara drygt 10 000 rapporterade fall. För de flesta som utsätts för det fångar de inte heller det, det är inget annat än en vanlig förkylning, lätt botas med inget annat än kyckling soppa! Även i de rapporterade fallen är dödsfrekvensen för låg för att vara ett stort hot, som alla verkar tro.

Oktober 2018 till och med den 16 februari 2019 influensasäsongens påverkan enligt följande: 17 700 000 - 20 400 000 symptomatiska sjukdomar 8 200 000 - 9 600 000 medicinska besök 214 000 - 256 000 sjukhusinläggningar

13.610 - 22.300

influensarelaterade dödsfall!

Influensan är mycket mer dödlig och smittsam än SARS och MERS, och influensan är en pandemi varje år!