Covid-19 är en andningssjukdom som överförs av droppar. Varför har den amerikanska regeringen betonat att amerikanerna borde tvätta händerna mer för att förhindra spridning av coronavirus?


Svar 1:

CDC: s rekommendation att vi inte bär ansiktsmasker och tvättar händerna är i stället lite meningsfullt av två skäl. Först visas att masker minskar överföringshastigheten för liknande virussjukdomar. Ser

För det andra är detta vanligtvis en lägre andningssjukdom. Så till skillnad från vanlig förkylning, att röra ditt ansikte normalt inte skulle göra någonting. Viruset kan faktiskt komma in i kroppen och infektera via nervsystemet, via ögonen. Även om detta är mindre vanligt föreslår jag inte att du rör vid dina ögon.

Den logiska slutsatsen är att CDC gjorde ett misstag. Men de hade månader att tänka på frågan, så det var förmodligen inte ett misstag.

En alternativ teori kan vara att de inte vill att amerikaner ska täcka sina ansikten eftersom det skulle störa ansiktsigenkänningsprogramvaran. Det låter långt hämtat, men tänk på att det vid ett nyligen genomfört pro-gun-rally endast fanns en gripande. Det var inte relaterat till vapen. Det var för att en av demonstranterna täckte hennes ansikte:

Man kan hävda att om detta är den verkliga skälet, varför skulle Kina insistera på ansiktsmasker? Spårar Kina inte medborgarna bättre?

Det händer så att Kina kräver medborgare att bevisa sin platshistoria med en app. Om du vill köpa mat behöver du förmodligen den appen på din telefon. Så de spårar människor som använder annan teknik: