Experimenterade Kinas nationella laboratorium för biosäkerhet i Wuhan med SARS-koronavirus?


Svar 1:

Det har inte förekommit någon tillträde till virusfrisättning från den anläggningen. Så hur tror du att någon skulle veta om de har experimenterat med virus, en rymt och ingen ägt upp?

Vad vi kan säga är att viruset har genetiskt sekvenserats och det är känt att det är närmare besläktat med ett bat-coronavirus än SARS.

Så medan den mest sannolika förklaringen är att viruset kom från vilda djur på något sätt, om du föredrar att vila på en icke-stödd konspirationsteori om att detta var från ett labb, skulle de ha experimenterat med bat coronavirus eller något nära besläktat, inte SARS .