Bekräftade CDC den första människan-till-människans överföring av Kinas coronavirus i USA?


Svar 1:

Jag har en artikel som berättar om det och du kan vidta de steg som du känner dig nödvändiga för att undvika denna pest eller epidemi. Artikeln heter

CDC bekräftar första human-till-människa överföring av coronavirus i USA

! Det säger på det:

Eftersom fall av det nya coronavirus som kallas 2019-nCoV fortsätter att öka - toppar 7 700 globalt på torsdag - har Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rapporterat ett sjätte fall i USA Till skillnad från de fem tidigare fallen - som kontrakterades utomlands - tjänstemän säger att denna infektion sprids genom kontakt mellan personer på amerikansk jord.

Du kan läsa mer av artikeln själv för att lära dig vad du behöver veta och de senaste nyheterna om vart det går. Det roliga är att Kina kommer att erkänna att de har för många människor.