Muterade koronaviruset verkligen? Om så är fallet, kommer detta att komplicera utbrottet avsevärt?


Svar 1:

Alla virus muteras hela tiden. Inte bara har de inte mekanismerna för att korrigera skador som mer sofistikerade enheter har, deras huvudsakliga sätt att undvika försvaret från immunsystemet är att mutera snabbt.

Det är därför vi måste uppdatera influensavaccinet varje år - viruset fortsätter att muteras, så belastningen som attackerar en vinter har förändrats avsevärt från den som attackerade föregående vinter.

Så detta är inte bättre och inte sämre än något annat virus.