Har övergrepp från regeringar att förbjuda resor för att förhindra att coronavirus sprids?


Svar 1:

Inte alls. Åtgärder för att begränsa spridningen av COVID-19 måste nu växla från inneslutning till att begränsa spridningen. Viruset finns nu i alla delar av världen. Att begränsa rörelsen för människor från land till land är nästa logiska steg tillsammans med åtgärder som genomförts av Kina och Italien.

Tänk på det. COVID-19 är ett virus som kan överföras när en person är asymptomatisk. Inkubationsperioden (den asymptomatiska perioden som varierar från person till person) uppskattas till 2 till 10 dagar. Detta är den period då en smittad person kan sprida viruset utan att veta det.

Man kan flyga nästan halvvägs runt om i världen flera gånger under inkubationsperioden. Det tar bara en handfull infekterade personer för att sprida viruset vida och breda.

Helst bör alla frivilligt begränsa rörelsen i ungefär en månad. Stanna hemma. även om du inte är sjuk. Arbeta hemifrån så mycket som möjligt. Handla endast om det är absolut nödvändigt och endast för nödvändigheter. Ju mindre kontakt människor har med varandra, desto mindre sprider viruset. Så småningom kommer viruset att dö ut. Hur realistiskt är detta? Det krävs bara tillräckligt många människor för att vara själviska för att avbryta alla effekter av begränsande rörelse.

Snälla, hoppa över de själviska kommentarerna. Detta är en tid för oss alla att tänka på vad som är bra för helheten, inte bara oss själva.