Måste du betala för att testas för coronavirus i Italien?


Svar 1:

Absolut inte, i Italien kan vi ha massor av problem, men vård är en av de bästa i världen och är gratis för alla. Så nej, du behöver inte betala, om du misstänker att ha viruset ringer du till polisen och ett specialiserat team kommer till dig för att kontrollera om du är smittad. Om du är smittad finns det två alternativ;

Låga / inga symtom: karantän hemma under övervakning.

Värsta symtom: eskorterat till sjukhuset.

Allt gratis.


Svar 2:

Absolut inte!

Allt hanteras av de regionala hälsosystemen under samordning av hälsoministeriet.

Bara, du kan inte bara gå till en läkare eller sjukhus och be om ett test. Du skulle bli vägrat om det inte visar symtom eller inte kommer från ett "rött område" eller om du varit i kontakt med infekterade.

Test är inte tillgängliga i tillräckligt antal för tillfället för en omfattande screening, och de förhållanden som nämns ovan prioriteras.

Skall en allvarligt misstänka infektion, han får INTE gå till ett sjukhus utan snarare ringa ett specialnummer. Ett besök av utrustad personal skulle ordnas mycket snabbt. Om det anses nödvändigt överförs ämnet till vissa sjukhus som är speciellt utrustade för behovet, utan risken att infektera andra på vägen.