Har Laos bekräftat fall av coronavirus?


Svar 1:

Nej.

Sjukvård i Laos är mycket begränsad

, och jag antar att de inte har någon tillräcklig teknik eller läkare för att diagnostisera det nya viruset. Kambodja är förmodligen densamma.

Jag oroar mig verkligen över deras situation. Om de har tyst epidemi i sitt land är det ett allvarligt problem för global hälsa.

Om många resenärer omedvetet tar med sig viruset till många länder är coronaviruset ostoppbart. Det kommer att leda till förödande förlust av människoliv eller global ekonomi.