Orsakar coronaviruset plötslig död utan varning?


Svar 1:

Inte plötslig död utan varning. Emellertid är den nya lunginflammationen lumsk eftersom vissa patienter (inklusive det första fallet i USA) kan ha en stabil sjukdom i över en vecka eller till och med tycks återhämta sig efter den, men upplever plötslig försämring av deras tillstånd (som andnöd) som kräver intensivvård för att överleva.

En sådan oförutsägbar karaktär gör patienthanteringen särskilt knepig. Helst bör även patienter med mycket milda sjukdomar läggas in på sjukhus under noggrann övervakning, så att när något blir fel kan de omedelbart få intensivvård. Emellertid gör sjukdomens långvariga gång det mycket stora antalet patienter (i endemiska områden) det orealistiskt att inlägga varje patient på sjukhus. Som ett resultat har många patienter inte omedelbar tillgång till första hjälpen, vilket gör dem sårbara för plötslig död på grund av brist på behandlingar.