Har coronavirus potentialen att bli en större mördare än utbrottet av svininfluensa, H1N1 2009 som dödade över 200 000 människor över hela världen?


Svar 1:

Har coronavirus potentialen att bli en större mördare än utbrottet av svininfluensa, H1N1 2009 som dödade över 200 000 människor över hela världen?

Kineserna har lärt sig mycket snabbt om detta virus och har delat sin information över hela världen. Ett vaccin är under utveckling men det kommer att ta månader att testa. Kina har vidtagit frivilliga åtgärder för att effektivt karantänera landet och resten av världen karanterar potentiella kontakter.

Det är svårt att uppskatta faktiska antal som dör som en

direkt

resultat av sjukdomen. Det är möjligt att man kan återhämta sig från coronavirus men sedan dö av lunginflammation till följd av svaghet efter infektionen.

Den spanska influensan 1919 hade en mycket mer förödande effekt.

Dödsfallet beräknas ha varit 50 miljoner och eventuellt så högt som 100 miljoner (tre till fem procent av jordens befolkning vid den tiden), vilket gör den till en av de dödligaste epidemierna i mänsklig historia.


Svar 2:

Definitivt.

Det sprider sig mycket lättare (frekvens 4 jämfört med 1,75) och har 100 gånger högre dödlighet (3% mot 0,03%).

Som extra bonus verkar Corona också vara smittsam i 14 dagar innan de första symtomen visar sig.

Egentligen om du jämför den med flus verkar den se mer ut som den spanska influensan ... förhoppningsvis utvecklades medicinska procedurer ganska mycket under förra seklet eller så kommer vi i verkliga problem.