Vet USA för närvarande (03/2020) var det är mest sårbart för koronavirusutbrottet?


Svar 1:

Det ser ut som att alla kommer att drabbas hårt och det finns ingen särskild punkt med sårbarhet; det finns bara allmän sårbarhet. Viruset är en superspridare med en otroligt perfekt blandning av inte alltför dödligt, så det kan spridas, men dödligt nog för att göra mycket skada.

Det betyder att vi och världen bara måste ta våra klumpar. Om dödligheten är 2% och halva världen får infektionen, betyder det 60 miljoner döda. Vi flyr inte oskadade, och världen kommer att bli en annan plats efteråt. Hur? Svårt att säga.