Rädslan växte för att koronavirusutbrottet i Kina kommer att växa till en pandemi med störande och dödliga konsekvenser för länder runt om i världen, efter kraftiga ökningar av infektioner i Sydkorea, Italien och Iran. Vad är din åsikt om det?


Svar 1:

Jag har sagt detta i nästan en månad. Har ingen lyssnat?… .. Bor människor under stenar?

  • Mike Chows svar på Var mannen från Wuhan Virus gjord?
  • Mike Chows svar på Ska jag bry mig om coronavirus om jag inte är någonstans nära Kina? Är det inte precis som svininfluensa, fågelinfluensa och ebola?
  • Mike Chows svar på Är Kina sanningsenligt om antalet dödsfall på grund av koronaviruset, eller är det mycket högre?