Har Kina varit öppet när det gäller antalet fall och dödsfall i koronavirus?


Svar 1:

Vi har inget riktigt bevis för att tro något annat.

Många kineser som hör till vad som händer i Europa är till och med villiga att ge donationer och låta sina trötta experter gå och hjälpa andra länder, som Italien och Iran.

Om situationen skulle vara annorlunda än vad som förklaras i media, skulle de inte ha något av det. Det fanns ett fall i början av utbrottet av en lokal regering som gav fel nummer (i Hubei, där Wuhan är) och från en dag till en annan, när regeringstjänstemän ändrades, ökade antalet mycket. Det faktum att den här frågan inträffade och alla upptäckte enligt min åsikt är också, enligt min mening, ett bra bevis på att den kinesiska regeringen inte är rädd för att visa sina misstag och dess ledningsproblem.

Dessutom är det ingen fördel att Kina säger att siffrorna är högre än de borde vara, eftersom de måste återuppta ekonomin. Det är inte heller någon fördel att den kinesiska regeringen säger att antalet är lägre än de är, eftersom de inte behöver göra sig själva se bra ut på deras folks ögon. Det finns inga speciella evenemang som OS i Japan eller valen i USA som kan utgöra en potentiell anledning till ett sådant beteende.