Har Indien förbjudit import från Kina efter spridningen av coronavirus?


Svar 1:

Indien förbjuder inte import från Kina och Indien behöver inte förbjudas. Koronavirus sprids inte genom produkter. Koronavirus är som alla tidigare upptäckta virus. Virus dör när det utsätts för luft, vind. Virus sprids bara när en infekterad hosta, röra hand med någon som inte är smittad tidigare.


Svar 2:

Indien kan inte införa ett komplett förbud mot kinesiska produkter alls, vi har ingen mekanism för att stoppa importen från bara ett specifikt land.

1. Indien och Kina ingår båda i Världshandelsorganisationen, så på grund av WTO: s förordningar kan vi inte införa förbud, för att du kan exportera fritt måste du tillåta import fritt.

(Du kan ta ett exempel under 2015 som Indien försökte förbjuda import av fjäderfäkött, ägg och levande svin från USA men de förlorade fallet i WTO)

2. Indien är inte lika bra som porslin i tillverkningsunderlag, vi importerar ett stort antal produkter för porslin. Vi är beroende av porslin för råmaterial eftersom kinesiskt råmaterial är jämförelsevis billigare så efter att ha förbjudit kommer de flesta tillverkare att svälta efter sådana varor .

3. Kina är känt som man power hub så det har en lägre arbetskostnad i jämförelse av Indien och många indiska varumärken som The Cotton Textile Export Promotion Council of India, Raymond Ltd, Reliance Industries Ltd, Satyam Computer Services och JINDAL STRIPS LIMITED har deras tillverkningsenheter i Kina för att sänka produktionskostnaderna så att kinesiska myndigheterna kan göra problem för dem.

Soirce Google