Har coronavirus dödat någon i Portugal?


Svar 1:

Nej. Och det första positiva fallet rapporterades bara igår: en 60 år gammal som så småningom kontrakterade Covid-19 i Italien. Det andra fallet bekräftades idag av hälsoministeriet, en 33-åring som så småningom fick sjukdomen i Valencia, Spanien.

Risken i Portugal är fortfarande låg och folkhälsomyndigheterna behandlar varje misstänkt fall med omsorg och professionalism.

Folk rekommenderas att undvika att resa till länder och regioner där prevalensen har ökat. Personer som kom från riskområdena rekommenderas att stanna hemma, övervaka eventuella symtom och kontakta hälsomyndigheter med hjälp av en öppen telefonlinje.

Vi har nu alla de viktigaste sjukhusen i varje region i väntan, och sekundära sjukhus förbereds. Vi utrustade också fler laboratorier med förmågan att testa prover.

Hittills, sedan början av epidemin, hade vi bara två positiva fall på portugisiskt territorium. Båda är inlagda på universitetssjukhus som är fullt utrustade för att hantera dessa situationer.

Redigera: lagt till data angående det andra fallet.