Har coronavirus nått Kanada ännu? Om inte, förväntas det göra det?


Svar 1:

Det har inte nått Kanada ännu. Kanada har en hel del flygresor från Kina till Vancouver och naturligtvis till andra områden i landet. Det finns ett bekräftat fall i Seattle, WA, strax söder om den kanadensiska gränsen. Det finns ingen anledning att förvänta sig att de nuvarande försvaren på plats kan förhindra att viruset kommer in i landet helt. SARS gjorde det för några år sedan.

Den viktigaste faktorn för att förhindra att den sprids internationellt är de åtgärder som vidtas av Kina för att förhindra dess interna spridning. Baserat på vad vi hittills har sett, tycker jag inte att det är tröstande.