Har spridningen av coronavirus nått en "tipppunkt"?


Svar 1:

Den typiska definitionen av en "tipppunkt" kan vara "den punkt där en serie små förändringar eller incidenter blir tillräckligt betydande för att orsaka en större och viktigare förändring." Den nuvarande situationen i Sydkorea, Italien och Iran kan vara exempel på detta.

definiera tipppunkt - Google-sökning

och

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Emellertid var mönstret för ökning av antalet fall i Kina fastlandet typiskt för en logaritmisk ökning - ungefär en tvåfaldig ökning per dag. Och detta mönster har fortsatt med tiden. Det är lite för tidigt att avgöra om loggökningen har fastställts i dessa nyutbrutna länder.

Du kan titta på JHU-instrumentpanelen som spårar fall, dödsfall, återhämtat och markerar saker på en världskarta. Den aktuella kartan och siffrorna (se till att kontrollera det nedre vänstra hörnet av kartan för datum och tid för den senaste uppdateringen), inkluderar en linjär och en loggraf på höger sida av skärmen. Du kan växla mellan dessa två presentationer.

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Jag misstänker att nyhetsställena kommer att närma sig denna fråga mycket snart när de rapporterar sina tolkningar av sjukdomens "framsteg".