Har den plötsliga ökningen i Kinas coronavirusstatistik mer att göra med en omskrivning av sjukdomen än förekomsten av den?


Svar 1:

Det var tydligt hela tiden att vi såg nämnarens spets (”totala fall”), men hur mycket som saknades var oklart. vissa har föreslagit att det fanns tio milda / asympt / orepade fall för varje rapporterat / allvarligt fall.

Min beräkning var 6-7 gånger och extrapolerade från dödsfallet (Fatal / Cases) från "främmande" fall och dödsfall och backtracking för att hitta den saknade nämnaren från Kina CDC. Vi får se. Räknaren (dödsfall) bör förbli densamma. Om DET förändras dramatiskt - antingen vem som spelar insamlingsprocessen var - och fortfarande kan vara - en uppskattning / gästbedömning, eller så har det verkligen skett en kraftig ökning.