Har det förekommit fall av koronaviruset som har varit så milt att det inte rapporteras?


Svar 1:

Det är ingen fråga om det. Svårighetsgraden sträcker sig från obetydlig till dödlig, och många fall har rapporterats. Problemet är att även asymptomatiska personer kan vara smittsamma och förseningen i rapporteringen gör att våra uppskattningar är mycket lägre än de faktiska siffrorna.

Detta diagram visar hur viktigt det är. De grågröna staplarna visar det faktiska antalet nya fall, baserat på när patienter sa till sina läkare att de först upplevde symtom. De orange staplarna visar antalet nya fall som har rapporterats. Det mest uppenbara resultatet är förseningen på cirka 10 dagar, vilket innebär att infekterade patienter kan överföra sjukdomen i mer än en vecka innan de vet att de är sjuka. Men vad som är viktigare är punkten på etiketten "Officiella fall börjar explodera." Det var när rapporteringen först började öka snabbt, men då var sjukdomen redan långt in i sin exponentiella tillväxtfas, med det faktiska antalet fall

tio gånger högre

än rapporterat.

Och det är där vi är i USA idag: tjänstemän pratar fortfarande om antalet rapporterade fall, men mellan det utbredda förnekandet (och därför brist på försiktighetsåtgärder) och den oförlåtliga bristen på tester, tror jag att vi kommer att se hur fel de har är på ungefär en och en halv vecka.