Har det varit människor som har drabbats av coronavirus mer än en gång? Eller utvecklar kroppen deras motstånd efter att ha fått den första gången?


Svar 1:

A2A: Det är mindre troligt att någon har "återinfekterats" med viruset och mer troligt att det under en tid efter den primära infektionen var "resterande avstängning" av viruset. Eftersom dessa rapporter kom från Kina och inte har reproducerats av patienter som övervakas av CDC, är det slutliga svaret fortfarande okänt.


Svar 2:

Faktiskt ja. Det har rapporterats att personer som har återhämtat sig från viruset och testat negativt, har återvänt till sjukhus efter att ha testat positivt för att ha det igen.

Det mest troliga skälet är att deras kropps immunsystem påverkades så illa av viruset, att efter att ha kämpat det så länge och utrotat det mesta som gjorde att det inte kunde upptäckas till testen att viruset har vuxit igen.

Jag antar att det tekniskt skulle innebära att de aldrig helt återhämtades till att börja med.

Denna nuvarande påfrestning är ganska aggressiv, men ändå inte något som alla borde lätt rädsla för. Dessa fall är extremt sällsynta och det har varit känt att det hänt tidigare med andra virus också.