Hur illa är koronaviruset i Kina? Döljer den kinesiska regeringen omfattningen av utbrottet?


Svar 1:

I början av varje utbrott samlas det mycket lite data och därmed en enorm mängd osäkerhet.

När mer data samlas in och finns tillgängliga för analys, minskar osäkerhetsnivån. Därefter måste beslut fattas om vad som kan göras.

Oavsett vad den kinesiska regeringen gör kommer det att finnas människor som inte håller med om de beslut som fattats under osäkerhet. Regeringen kan anklagas för att ha reagerat lika lätt som överreagerat.

Alla som någonsin har ansvaret för att fatta beslut under hög osäkerhet vet att alla beslut som måste fattas måste revideras när ny information och information blir tillgänglig.

Den kinesiska regeringen presterar fantastiskt under så svåra förhållanden.