Hur kan ett helt nytt coronavirus släppas ut, bara några minuter och dagar efter det att det botas? Tror du att virus är mänskligt tillverkade för läkemedelsmarknaden, eller tror du att de är mänskliga för att sänka den globala befolkningen?


Svar 1:

Jag förstår inte riktigt hur nya virusstammar uppstår, men de händer ständigt. När vi lever närmare djur förekommer de oftare när djuren bär virus som kan utvecklas för att smitta människor, och vissa av dessa utvecklas för att möjliggöra överföring från människa till människa. Så långt som botemedel finns det hittills inte ett botemedel mot denna stam av coronavirus. Viruset själv har replikerats och odlats i ett labb i Australien. Detta är inte ett botemedel, utan är ett steg i att ta reda på mer om viruset, hur det sprider sig och eventuellt hur man begränsar spridningen och / eller botar det.