Hur kan en person fånga coronavirus när den inte har haft kontakt med någon som har det, inte har rest till ett land där det finns ett utbrott, inte varit i ett område där en person med Covid-19 har varit?


Svar 1:

Du kanske inte vet att du var i kontakt med en infekterad person. Kineserna med sina många CCTV: er kunde fastställa hur bara en man smittade nio personer. Två av offren var 4,5 meter bort. Och en annan gick ombord på bussen 30 minuter efter att mannen gått ombord på bussen. Han pratade aldrig med någon av de andra passagerarna. Att bara vara i bussen räckte för att smitta de andra. Han tog ytterligare en bussresa och när han var klar hade han smittat 13 personer.

Hur en man sprider coronavirus till NINE andra på sin buss

Detta är mycket smittsamt. Viruset kan leva på ytor från timmar till upp till 3 dagar beroende på omgivningstemperaturen.