Hur kan coronavirus spridas från mor till avkomma?


Svar 1:

Mödrar kan överföra coronavirus till ofödda barn, säger kinesiska läkare: statlig TV

Det har rapporterats att gravida kvinnor som är infekterade med det nya koronaviruset kanske kan överföra det till sina ofödda barn, sade läkare vid Wuhan Children Hospital på onsdagen enligt statliga programföretag CCTV. Läkarna sa att det var möjligt efter en infekterad coronaviruspatient födde ett barn den 2 februari. Den nyfödda fick ett test 30 timmar senare och bekräftade att ha viruset, sade läkarna. Wuhan staden är episoden av utbrottet som sedan har spridit sig över Kina och utomlands. I Kina har det dödat 490 människor och 24 324 infektionsfall har bekräftats.


Svar 2:

Undersökningar pågår för att utvärdera källan till utbrottet, överföringssättet och infektionens omfattning. Tillgängliga bevis på 2019-nCoV-viruset och tidigare erfarenhet av andra coronavirus (MERS-CoV och SARS-CoV) och andra andningsvirus (t.ex. fågelinfluensa) tyder på att det kan vara zoonotisk överföring associerad med 2019-nCoV.

källa:

WHO: s rekommendationer för att minska risken för överföring av nya patogener från djur till människor på levande djurmarknader