Hur säger du om du har influensa, coronavirus eller något annat?


Svar 1:

Du kan verkligen inte berätta på egen hand. Testning av det specifika viruset krävs. Det finns så mycket överlappning mellan Corona-virus, influensavirus och flera andra andningsbaserade patogener att symtomen enbart inte är en pålitlig indikator. Det finns också ett spektrum av sjukdomar förknippade med vart och ett av dessa virus från lindriga symptom till lunginflammation


Svar 2:

Influensan skiljer sig märkbart från coronavirus i termer av alla symtom som beaktas tillsammans. Jag är säker på att det finns webbplatser online som beskriver både likheter och skillnader.

Emellertid är behandlingen för varje väsentligen densamma som att isolera dig själv och gå hem för att vila och vänta. Om du blir mycket värre eller har allvarliga andningsproblem, skulle det vara dags att gå till akutmottagningen.