Är det nuvarande Wuhan lunginflammationscironaviruset mer dödligt än den vanliga säsongsinfluensan?


Svar 1:

"Regelbunden säsongsinfluensa" är annorlunda varje år. 1918–1919 var det den värsta pandemin i modern tid och dödade fler människor än världskrig 1 gjorde.

Det finns stora osäkerheter i hur illa Wuhan-viruset kommer att bli. Det kanske inte ens blir en pandemi. Om det gör det kommer det förmodligen att vara i nivå med de värsta säsongsbetonade influensastammarna under de senaste 90 åren. Stora osäkerheter betyder kanske inte lika dåligt, kanske värre.

Det är mer skrämmande eftersom så mycket mindre är känt om det.


Svar 2:

Det är två olika saker. Det finns injektioner för influensa men de har inte hittat en för coronavirus. Jag har inte hört det kallas lunginflammation coronavirus än om det rapporterades idag. Jag missade nyheterna eftersom jag sov. Men influensan är dödlig också. Jag läste 10.000 människor dog förra året av influensa. Det säger inte vad åldrar men det skulle vara de mycket unga och gamla. Äldre skulle ha hälsoproblem. De skulle ha lungproblem, cancer, diabetes eller flera. Alla borde få influensainjektioner om de inte är allergiska mot något i det.