Är det som i slutändan dödar någon med coronavirus samma för alla som har smittats?


Svar 1:

Lunginflammation och sepsis

den kinesiska CDC utfärdade en rapport som delade upp framstegen och den kliniska manifestationen av sjukdomen. NIH sammanfattade sina resultat. Alla dessa människor sökte medicinsk hjälp så vitt jag kan säga. Så personer som helt enkelt inte visade symtom eller hade mycket milda symtom ingår inte.

  • 81% av de kända fallen producerade övre luftvägsinfektioner (icke lunginflammation) eller mild lunginflammation.
  • 14% av fallen producerade svår luftvägssjukdom med andningssvårigheter och låg syresättnad i blodet. De behövde mekanisk hjälp och höga nivåer av medicinsk intervention.
  • 5% dog av andningsfel, septisk chock och / eller multipel dysfunktion eller fel.

En större befolkning på 72 314 fall som inkluderade personer som testade positivt.

62% bekräftades genom testning.

Den totala dödligheten var 2,3%. Av de som dog:

  • 15% var över 80 år gamla
  • 8% var mellan 70 och 79 år gamla
  • 49% hade andra tillstånd som hjärtsjukdomar, diabetes, KOL och cancer.