Eftersom en stor andel läkemedel tillverkas i Kina, hur länge kommer vi att vara utan mediciner på grund av koronavirusepidemin?


Svar 1:

Umm. Kanske är frågan inte så vettig.

Först har jag kunnat söka på Internet för att säga något om Kinas läkemedelsexport. Min slutsats är att Kina endast står för en mycket liten andel av de läkemedel som säljs i västra länder.

För det andra, även om de flesta läkemedel tillverkas i Kina kommer du inte att vara utan mediciner eftersom det är oerhört osannolikt att koronavirusutbrottet kommer att påverka Kina mycket på lång sikt.