Vilka är de 150 läkemedel som kan vara brist på koronavirus?


Svar 1:

Hej där Kate,

Innan oro över de 150 läkemedlen Axios inte nämnde i sin artikel rekommenderar jag:

  • Coronavirus (COVID-19) Supply Chain Update [1]
  • Det är en bra rapport. Det listar inte läkemedel som kan vara bristfälliga, det berättar hur FDA arbetar för att se till att det inte händer.

Denna lista med 150 läkemedel är konfidentiell på grund av dess natur som arbetsprodukt. Nyhetsmediet klagar dramatiskt, men det är det

FDA säger inte och faktiskt håller jag med dem. Det är bäst att utarbeta dessa saker strategiskt och sedan agera för att tillgodose behoven hos

Vi folket

utan att orsaka panik. Detta är inte en lösning som uppnås genom att skrämma helvetet från alla, utan en som ska hanteras av läkemedelsföretagen, det medicinska samfundet och FDA.

Ciao