Varför behandlar världen coronavirus mer allvarligt än andra epidemier?


Svar 1:

Du kanske oavsiktligt har svarat på din egen fråga när du ställde den. Du frågade varför VÄRLDEN behandlar det annorlunda. En epidemi är inte en världsfråga. När det blir en världsfråga klassificeras den sedan som en pandemi. Kanske kommer den här artikeln att göra saker tydligare för dig.

Pandemi mot epidemi | Rochester Regional Health